Dersen Ewa Utratna

1 adres firmy 59-720 Raciborowice Górne
2 nip 5811005778
3 regon 170280170
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych; Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych; Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego; Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego; Produkcja kabli światłowodowych; Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli; Produkcja sprzętu instalacyjnego; Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana; Naprawa i konserwacja maszyn; Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych; Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; Pozostała działalność pocztowa i kurierska; Wydawanie książek; Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych; Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej; Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej; Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej; Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji; Działalność związana z oprogramowaniem; Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Działalność portali internetowych; Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Pozostałe pośrednictwo pieniężne; Leasing finansowy; Pozostałe formy udzielania kredytów; Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe; Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych; Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat; Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych; Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne; Działalność związana z zarządzaniem funduszami; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność wspomagająca edukację;