1. Greentech Krzysztof Korczowski2. Flota Systemy Transportowe Krzysztof Korczowski

1 adres firmy 59-720 Raciborowice Górne
2 nip 6121657104
3 regon 020501040
4 ranking sprawdź (4 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne; Zbieranie odpadów niebezpiecznych; Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne; Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych; Demontaż wyrobów zużytych; Odzysk surowców z materiałów segregowanych; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Naprawa aut, mechanicy, warsztaty; Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych; Transport drogowy towarów; Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; Działalność pozostałych agencji transportowych; Działalność w zakresie architektury; Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa; Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa; Działalność detektywistyczna; Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Pozostałe sprzątanie;