Franciszek Szydłowski, Działalność Handlowa Export-Import

1 adres firmy 59-720 RACIBOROWICE GÓRNE
2 nip 6940003049
3 regon 390419231
4 ranking sprawdź (2 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Naprawa i konserwacja maszyn; Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; Demontaż wyrobów zużytych; Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Naprawa aut, mechanicy, warsztaty; Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia; Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej; Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych; Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw; Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Transport drogowy towarów; Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; Leasing finansowy; Pozostałe formy udzielania kredytów; Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego;