http://www.simplesoftware.pl, 41-300 SIMPLE Sp. z o.o. tel: 32 262 60 22, e-mail: simple@spoko.pl

Simple powstało w 1991 roku. Najpierw spółka tworzyła autorski system SIMPLE.ERP dla własnych potrzeb. Obecnie na jego podstawie wykonuje wiele rozwiązań informatycznych dla firm. Usprawniają one zarządzanie przedsiębiorstwem. Simple prowadzi również szkolenia z zakresu dostarczanych systemów BPM/CRM, HCM, BI czy APS i wspiera polska naukę wykonując oprogramowania dla uczelni oraz dokształcając studentów. Spółka posiada siedziby w Dąbrowie Górniczej i Krakowie, a także oddziały u wielu partnerów.