Pracownia Psychoterapii i Mediacji Andrzej Draszawka

STOMED, ul. Ludwika Pasteura 1, 59-700 Bolesławiec tel: 75 7324682, 693813237, e-mail: andrzej.draszawka@gmail.com

Oferuję pomoc osobom które:
- doświadczają trudności w realcji z bliskimi
- przeżywają stany depresyjne
- cierpią na nerwice, stany lękowe, problemy ze snem
- doświadczają przemocy
- chcą polepszyć funkcjonowanie swojego życia
oraz
- młodzieży cierpiącej na fobię szkolną, przeżywajacej trudności zwiaze z trudną sytuacją rodzinną: np. rozwód rodziców, śimerć bliskiej osoby

Świadczę usługi mediacyjne:
- w sytuacji konflitu rodzinnego
- w sprawach okołorozwodowych: konstruowanie porozumienia między stronami przed i w trakcie sprawy rozwodowej , podział opieki nad dzieckiem, konstruowanie rodzicielskiego planu wychowawczego
(znacznie skraca postępowanie sądowe i zaoszczędza stres związany ze sprawą sądową)
- w konflitach sąsiedzkich i pracowniczych

Prowadzę:
- Konsultacje indywidualne dot. spraw małżeńskich, rodzinnych, wychowawczych
- psychoterapię indywidualną,
- terapię par,
- terapię młodzieży,
- mediacje rodzinne, pracownicze, sąsiedzkie
- superwizje dla pracowników służb społecznych, pedagogów, psychologów, prawników, lekarzy, oraz przedstawicieli innych zawodów narażonych na stres związny z trudnościami jakie niesie ich profesja
- szkolenia (komunikacja interpersonalna, komunikacja w grupie, budowanie zespołu, asertywność, itp.)