1 adres firmy Danielewicza 6/14, 37-100 Kernau
2 telefon 17 711 00 86