Pawliszczy Marta Sprzedaż Artykułów Spożywczych

1 adres firmy działka nr 265/1 - pawilon 31A, 59-706 Gromadka
2 nip 6941044079
3 regon 390215095