Sokołowska Małgorzata Handel Artykułami Wielobranżowymi Małgorzata Sokołowska

1 adres firmy ul. Kasztanowa 2A, 59-706 Gromadka
2 nip 6121627592
3 regon 020903471