Pracownia Geodezyjna REPER s.c.

Ogrodowa 6 (parter), 59-700 Bolesławiec tel: 75 732 61 21, e-mail: biuro@reper.boleslawiec.pl

Pracownia Geodezyjna REPER w Bolesławcu prowadzi działalność gospodarczą od początku lat dziewięćdziesiątych. Jesteśmy jedną z największych firm geodezyjnych na tym terenie. Posiadamy nowoczesny sprzęt geodezyjny i doświadczoną załogę, co pozwala nam gwarantować wysoką jakość świadczonych usług.
Nie obawiamy się prac trudnych i nietypowych, wymagających wyjątkowych umiejętności.
Wykonujemy następujące prace geodezyjno-kartograficzne:
1. Podział nieruchomości (wydzielenie działek budowlanych i rolnych).
2. Mapy do celów projektowych w wersji tradycyjnej i numerycznej.
3. Wytyczenia budynków.
4. Pomiary powykonawcze (budynków oraz urządzeń podziemnych).
5. Pomiary sytuacyjno - wysokościowe.
6. Obsługę budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego.
7. Obsługę budowy dróg, mostów, wiaduktów, suwnic i kominów.
8. Inne prace geodezyjne.