Małgorzata Lech Firma Usługowa "Tomal"

1 adres firmy Kwiatowa 16, 59-726 ŚWIĘTOSZÓW
2 nip 8371086313
3 regon 020236313
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; Pozostałe pośrednictwo pieniężne; Pozostałe formy udzielania kredytów; Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe; Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych; Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych; Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne; Działalność związana z zarządzaniem funduszami; Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa; Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa; Działalność detektywistyczna; Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura; Działalność pogotowia ratunkowego; Działalność paramedyczna; Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana; Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych; Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych; Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;