Pracownia Autorska Milarto Natalia Milewska

1 adres firmy ul. Melchiora Wańkowicza 13, 59-700 Bolesławiec
2 nip 6121716580
3 regon 022312171
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych; Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych; Produkcja gier i zabawek; Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Wydawanie książek; Wydawanie gazet; Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; Pozostała działalność wydawnicza; Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Działalność portali internetowych; Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność w zakresie architektury; Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; Pozostałe badania i analizy techniczne; Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych; Działalność agencji reklamowych; Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; Działalność fotograficzna; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura; Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność wspomagająca edukację; Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych; Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych; Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; Artystyczna i literacka działalność twórcza; Działalność obiektów kulturalnych; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;