Buchowski Remigiusz Phu Ozb S.C.

1 adres firmy ul. Kościuszki 36A, 59-700 Bolesławiec
2 nip 6121674315
3 regon 021144033