Czajkowski Marek Matar

1 adres firmy ul. Karkonoska 8, 59-700 Bolesławiec
2 nip 6121082218
3 regon 021350689
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Tynkowanie; Zakładanie stolarki budowlanej; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego; Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących; Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków; Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego; Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej; Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Transport drogowy towarów; Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe; Działalność agencji reklamowych; Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana; Pozostała działalność związana ze sportem;