Prostak Andrzej P.W.H.U. Jak Bud

1 adres firmy Góralska 54, 59-700 Bolesławiec
2 nip 6121296149
3 regon 021039721
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków; Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie; Produkcja wyrobów budowlanych z betonu; Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu; Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego; Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Tynkowanie; Zakładanie stolarki budowlanej; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Malowanie i szklenie; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych; Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; Działalność w zakresie architektury; Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe; Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;