Skrzypek Wojciech Fiedler Technik

1 adres firmy ul. Cicha 10/3, 59-700 Bolesławiec
2 nip 6121524231
3 regon 230462478
4 ranking sprawdź (2 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Naprawa i konserwacja maszyn; Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Naprawa aut, mechanicy, warsztaty; Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego; Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania; Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego; Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych; Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń; Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Transport drogowy towarów; Działalność związana z oprogramowaniem; Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa; Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych; Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego;