Dydiszko Bartosz Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Bartpol"

1 adres firmy 59-700 Bolesławiec
2 nip 6121541376
3 regon 021486360
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych; Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Naprawa aut, mechanicy, warsztaty; Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski; Działalność taksówek osobowych; Transport drogowy towarów; Działalność usługowa związana z przeprowadzkami; Pozostała działalność pocztowa i kurierska; Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI; Działalność obiektów sportowych; Działalność klubów sportowych; Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; Pozostała działalność związana ze sportem; Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;