1. Nawara Marzena "Nawara Serwis Sc Marzena i Rafał Nawara" 2. Nawara Handel Nawara Marzena

1 adres firmy ul. Bolesławiecka 40, 59-700 Bolesławiec
2 nip 6121065384
3 regon 230149971
4 ranking sprawdź (82 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali; Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno; Produkcja wyrobów formowanych na zimno; Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej; Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków; Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana; Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana; Naprawa i konserwacja maszyn; Naprawa aut, mechanicy, warsztaty; Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych; Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Transport drogowy towarów; Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych; Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; Działalność związana z oprogramowaniem; Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Działalność portali internetowych; Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; Pozostałe badania i analizy techniczne; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; Badanie rynku i opinii publicznej; Działalność związana z tłumaczeniami; Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura; Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;