Fachbol Zdzisław Wiśniowiecki

1 adres firmy ul. Bankowa 6G, 59-700 Bolesławiec
2 nip 6121540098
3 regon 020815502