1)"Danmar" Marian Jabłoński, 2)Dak S.C. Marian Jabłoński, Danuta Jabłońska

1 adres firmy 59-700 Bolesławiec
2 nip 6941003005
3 regon 390494818