Gazda S.C. Sławomir Chodkiewicz Maciej Ziółkowski

1 adres firmy 59-700 Bolesławiec
2 nip 6121546474
3 regon 020731372
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja wyrobów tartacznych; Produkcja gotowych parkietów podłogowych; Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa; Produkcja mebli biurowych i sklepowych; Produkcja mebli kuchennych; Produkcja pozostałych mebli; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Tynkowanie; Zakładanie stolarki budowlanej; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Malowanie i szklenie; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego; Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Ruchome placówki gastronomiczne; Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; Przygotowywanie i podawanie napojów; Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;