Zespół Szkolno-Przedszkolny Oxpress Dariusz Tyrakowski

1 adres firmy ul. Heleny i Wincentego Tyrankiewiczów 22, 59-700 Bolesławiec
2 nip 7271221863
3 regon 230227004