Firma Mg Group Marta Grzyb

1 adres firmy ul. Michała Kutuzowa 1/3, 59-700 Bolesławiec
2 nip 6121542683
3 regon 022267447
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych; Sprzedaż hurtowa metali i rud metali; Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu; Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Transport drogowy towarów; Działalność związana z oprogramowaniem; Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Działalność portali internetowych; Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Działalność prawnicza; Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach; Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Pozostałe sprzątanie; Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;