Jadach Stanisław Assłom S.C. Andrzej Jadach, Stanisław Jadach

1 adres firmy Zabobrze 135, 59-700 Bolesławiec
2 nip 6121105391
3 regon 230323558