Phu Iwona Szachowicz

1 adres firmy ul. Bielska 6c, 59-700 Bolesławiec
2 nip 6121078524
3 regon 230321855
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek; Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek; Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych; Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw; Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki; Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Ruchome placówki gastronomiczne; Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; Przygotowywanie i podawanie napojów; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Pozostałe sprzątanie; Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;