Phu Jóta S.C. Józef Łukasiewicz

1 adres firmy ul. Główna 23, 59-700 Bolesławiec
2 nip 6121071002
3 regon 230489508