Chlastawa Stanisław 1. Firma "Mcs" M. S. Chlastawa S.C. 2. Auto Pit Stop

1 adres firmy ul. Zgorzelecka 36, 59-700 Bolesławiec
2 nip 6121027969
3 regon 020076855
4 ranking sprawdź (2 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania; Naprawa i konserwacja maszyn; Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne; Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne; Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Naprawa aut, mechanicy, warsztaty; Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli (naprawa i konserwacja) oraz części i akcesoriów do nich; Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu; Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Transport drogowy towarów; Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych; Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; Leasing finansowy; Pozostałe formy udzielania kredytów; Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Działalność agencji reklamowych; Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Pozostałe sprzątanie; Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu; Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich; Fryzjerzy i kosmetyczki;