Kołodziej Czesław Budownictwo Ogólne

1 adres firmy ul. gen. Franciszka Kleeberga 5, 59-700 Bolesławiec
2 nip 6120013646
3 regon 230101987