P.H. "Jazz" Sobas Jerzy

1 adres firmy ul. Rynek 4, 59-700 Bolesławiec
2 nip 6121011649
3 regon 020421915