Zdzisław Oszczęda 1.Stomadent 2.Centrum Medyczne Stomadent3. Salon & Spa Nantes 4.Zakład Urządzeń Próżniowych i Plazmy

1 adres firmy ul. Dolne Młyny 21, 59-700 Bolesławiec
2 nip 6120005977
3 regon 003271900
4 ranking sprawdź (1 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej; Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana; Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych; Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących; Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych; Produkcja narzędzi; Produkcja maszyn do obróbki metalu; Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych; Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków; Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji; Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Pozostałe badania i analizy techniczne; Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii; Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; Nauka języków obcych; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Lekarz ogólny, rodzinny; Lekarz specjalista; Lekarz dentysta, ortodonta; Działalność paramedyczna; Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana; Fryzjerzy i kosmetyczki; Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;