Kamila Obrok, Firma Handlowo Usługowa

1 adres firmy Dolne Młyny 1A, 59-700 BOLESŁAWIEC
2 nip 6121099242
3 regon 231191001
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Tynkowanie; Malowanie i szklenie; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów; Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Pozostałe pośrednictwo pieniężne; Leasing finansowy; Pozostałe formy udzielania kredytów; Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych; Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych; Działalność związana z zarządzaniem funduszami; Działalność w zakresie architektury; Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;