Biuro Turystyczne "Piramida" Agnieszka Furman Zając Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe "Piramida" Agnieszka Furman Zając

1 adres firmy ul. Kaszubska 1, 59-700 Bolesławiec
2 nip 6121428912
3 regon 231132932
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja wyrobów tartacznych; Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa; Produkcja opakowań drewnianych; Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania; Produkcja mebli biurowych i sklepowych; Produkcja mebli kuchennych; Produkcja pozostałych mebli; Zakładanie stolarki budowlanej; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Pozostała działalność pocztowa i kurierska; Pozostałe pośrednictwo pieniężne; Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; Działalność agentów turystycznych; Działalność pośredników turystycznych; Działalność organizatorów turystyki; Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Pozostałe sprzątanie; Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;