Iwan Rafał "Bikestacja" Spółka Cywilna

1 adres firmy ul. Spacerowa 14, 59-700 Bolesławiec
2 nip 6121643763
3 regon 020174606
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych; Produkcja motocykli; Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich; Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Tynkowanie; Zakładanie stolarki budowlanej; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Malowanie i szklenie; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli (naprawa i konserwacja) oraz części i akcesoriów do nich; Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Transport drogowy towarów; Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; Pozostała działalność pocztowa i kurierska; Hotele; Obiekty noclegowe; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; Pozostałe pośrednictwo pieniężne; Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; Badanie rynku i opinii publicznej; Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Działalność związana z pakowaniem; Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; Nauka języków obcych; Pozostała działalność związana ze sportem; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego; Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;