Balogh Jadwiga Hml

1 adres firmy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 2c, 59-700 Bolesławiec
2 nip 6121198808
3 regon 020551546
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Rozmnażanie roślin; Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną; Działalność usługowa następująca po zbiorach; Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin; Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania; Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych; Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych; Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych; Produkcja pojemników metalowych; Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana; Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych; Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana; Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych; Naprawa i konserwacja maszyn; Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących; Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków; Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Działalność związana z tłumaczeniami; Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura; Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;