Smart Paweł Szczegodziński

1 adres firmy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 62, 59-700 Bolesławiec
2 nip 6121753894
3 regon 022485368
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja artykułów piśmiennych; Pozostałe drukowanie; Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku; Reprodukcja zapisanych nośników informacji; Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych; Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; Pozostała działalność wydawnicza; Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych; Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; Działalność związana z oprogramowaniem; Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Działalność portali internetowych; Pozostałe formy udzielania kredytów; Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Pozostałe badania i analizy techniczne; Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; Działalność agencji reklamowych; Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; Badanie rynku i opinii publicznej; Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; Działalność fotograficzna; Działalność związana z tłumaczeniami; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników; Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; Działalność związana z pakowaniem; Nauka języków obcych; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność wspomagająca edukację; Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;