Kamila Staniszewska

1 adres firmy ul. Dolne Młyny 21, 59-700 Bolesławiec
2 nip 6121786362
3 regon 360717680
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja artykułów piśmiennych; Drukowanie gazet; Pozostałe drukowanie; Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku; Introligatorstwo i podobne usługi; Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Pozostała działalność wydawnicza; Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; Działalność związana z oprogramowaniem; Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Działalność portali internetowych; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Działalność agencji reklamowych; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; Działalność fotograficzna; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura; Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych; Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; Pozostała działalność związana ze sportem;