Mechanika Maszyn Jarosław Mikoś

1 adres firmy ul. Bronisława Kosiby 35A, 59-700 Bolesławiec
2 nip 6121229124
3 regon 022481703
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części; Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej; Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych; Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; Obróbka mechaniczna elementów metalowych; Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców; Produkcja zamków i zawiasów; Produkcja narzędzi; Produkcja pojemników metalowych; Produkcja opakowań z metali; Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn; Produkcja złączy i śrub; Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana; Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych; Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego; Produkcja pozostałych pomp i sprężarek; Produkcja pozostałych kurków i zaworów; Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych; Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych; Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków; Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych; Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych; Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych; Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana; Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa; Produkcja maszyn do obróbki metalu; Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych; Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów; Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego; Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów; Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana; Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep; Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich; Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana; Produkcja mebli biurowych i sklepowych; Produkcja mebli kuchennych; Produkcja pozostałych mebli; Produkcja gier i zabawek; Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych; Naprawa i konserwacja maszyn; Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego; Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia; Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;