Kopalnia Piaskowca "Jan" Zbylutów Iv Jan Cołokidzi

1 adres firmy UL.KOŚCIUSZKI 60, 59-700 Bolesławiec
2 nip 6121325454
3 regon 230939710
4 ranking sprawdź (2 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną; Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków; Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu; Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie; Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia; Naprawa i konserwacja maszyn; Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Roboty związane z budową dróg i autostrad; Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej; Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Naprawa aut, mechanicy, warsztaty; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania; Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego; Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej; Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń; Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego; Transport drogowy towarów; Obiekty noclegowe; Działalność związana z oprogramowaniem; Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; Pozostała działalność związana ze sportem; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;