Selwent Dorota P.H.U. "Dor- Pol"

1 adres firmy ul. Saperska 21, 59-700 Bolesławiec
2 nip 6121014613
3 regon 230290296
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja mebli biurowych i sklepowych; Produkcja mebli kuchennych; Produkcja pozostałych mebli; Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych, pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Ruchome placówki gastronomiczne; Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; Przygotowywanie i podawanie napojów; Działalność organizatorów turystyki; Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; Działalność w zakresie informacji turystycznej; Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Wychowanie przedszkolne; Działalność fizjoterapeutyczna; Działalność paramedyczna; Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych; Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem; Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych; Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;