Mg-Marcin Górzyński

1 adres firmy ul. Janusza Meissnera 13, 59-700 Bolesławiec
2 nip 6121627706
3 regon 231200384
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Działalność usługowa związana z leśnictwem; Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych; Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; Działalność związana z oprogramowaniem; Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych; Działalność agencji reklamowych; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); Badanie rynku i opinii publicznej; Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; Działalność fotograficzna; Działalność związana z tłumaczeniami; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników; Działalność agencji pracy tymczasowej; Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników; Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe; Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; Nauka języków obcych; Działalność wspomagająca edukację; Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;