Wawrzusiak.Pl Miron Wawrzusiak

1 adres firmy Staroszkolna 6a, 59-700 Bolesławiec
2 nip 6121774749
3 regon 022399858
4 ranking sprawdź (2 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Obróbka mechaniczna elementów metalowych; Produkcja elementów elektronicznych; Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego; Naprawa i konserwacja maszyn; Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych; Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Naprawa aut, mechanicy, warsztaty; Działalność związana z oprogramowaniem; Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; Pozostałe badania i analizy techniczne; Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Pozostałe sprzątanie; Działalność fizjoterapeutyczna; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;