Lis Aleksandra 1. P.P.H.U. "Ola" 2. "Studio Florystyczne"

1 adres firmy ul. II Armii Wojska Polskiego 29, 59-700 Bolesławiec
2 nip 6121184114
3 regon 230493473