Kancelaria Prawno-Odszkodowawcza VERIUS

Dolne Młyny 3, 59-700 Bolesławiec tel: 668005179, e-mail: kancelariaverius@gmail.com

Kompleksowa pomoc prawna w zakresie:

prawa cywilnego (m.in. udzielanie porad prawnych, sporządzanie wszelkiego rodzaju pism, wniosków, zażaleń, apelacji oraz innych pism procesowych, reprezentacja w postępowaniach o odszkodowania, o zapłatę, wykonywanie umów, i innych),
prawa spadkowego ( m.in. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, ustanowienie kuratora spadku, reprezentacji strony),
prawa rodzinnego i opiekuńczego ( m.in. sprawy o rozwód i unieważnienie małżeństwa, podział majątku dorobkowego, uregulowanie kontaktów z dziećmi, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ubezwłasnowolnienie),
prawo pracy( ustalania istnienia stosunku pracy, uznania wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne, sprawy o przywrócenie do pracy, odszkodowania od pracodawcy, o uzyskanie niewypłaconych wynagrodzeń, zakazy konkurencji, przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę)
prawa administracyjnego (doradztwo w sprawach administracyjnych, reprezentowanie przed organami władzy administracyjnej oraz sądami administracyjnymi),
windykację należności (negocjacje w zakresie spłat zobowiązań przez dłużników, przygotowanie treści porozumień dotyczących tych spłat, windykację i egzekucję komorniczą.

ODSZKODOWANIA
Oferujemy kompleksową pomoc przy odszkodowaniach:

w wypadkach komunikacyjnych /szkody rzeczowe i osobowe/ - uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu, przewożonych rzeczy lub towarów, śmierć, uszczerbek na zdrowiu, uraz psychiczny, utrata dochodów, koszty leczenia i rehabilitacji, etc.
w wypadkach w pracy, w drodze z i do pracy oraz w miejscach publicznych
na skutek błędów medycznych, zakażeń w szpitalu, zaniedbań służby zdrowia
na skutek zaniedbań za strony firm, urzędów, instytucji oraz ich pracowników
w zdarzeniach losowych – pożar, powódź, zalanie, huragan, itp.